Zaaiajuin en sjalotten


Ajuinen en sjalotten zijn buitengewoon vitaminerijke bolgewassen met uitzonderlijk hoge gehalten aan vitamines C, B1, B2 en provitamine A. De stengels bevatten het drievoudige hiervan en worden hierdoor aanbevolen voor sla, soepen e.a. Bovendien worden veel heilzame eigenschappen aan de ganse alliumfamilie toegeschreven. De keukenwaarde is groot en veelzijdig. Deze gewassen geven de voorkeur aan een vruchtbare, warme en humusrijke grond. Te rijke stikstofbemesting werkt ziektegevoeligheid in de hand en bevordert koprot, een te vrezen bewaarziekte. Het zaaien of plante gebeurt vanaf het vroege voorjaar. Het gebruik van plantajuin maakt geen wezenlijk verschil uit, en
de bewaarbaarheid van de nieuwste rassen is even groot als die van zaaiajuin. Uitplanten op rijen met tussenafstanden zoals bij zaaiajuin. De zaai- of plantdichtheid beïnvloedt de maatsortering. Ajuin en sjalot worden belaagd door de ajuin- en preivlieg en de maden hiervan en moeten hiertegen beschermd worden.


Geen product gedefinieerd

Geen product gedefinieerd in de categorie "Zaden / Groenten / Zaaiajuin & -Sjalotten".