Wortelen


Wortelen vragen een goed doorwerkte, maar voedzame zandgrond, dit wil zeggen humusrijk en luchtig. Het toedienen van verse stalmest moet in elk geval vermeden worden, om misvormde wortelen te voorkomen. Dat wortelen gemakkelijk aangetast worden door wortelvlieg en bladluizen is gekend. Voor de bestrijding hiervan wordt bij het zaaien een biologische bestrijding door middel van insectengaas aangeraden. Dit wordt door middel van koepels boven het gewas aangebracht. Een gunstig microklimaat, beschutting tegen wind, zware neerslag, sterke zon of koude, bevorderen een gunstige ontwikkeling van het gewas en bieden een afdoende bescherming gedurende het ganse groeiseizoen tegen bladluis en wortelvlieg. Zaai wortelen bij voorkeur op rijen met 25 cm tussenafstand. Dun uitzaaien maakt tijdrovend uitdunnen overbodig en geeft een fijnere sortering.


Geen product gedefinieerd

Geen product gedefinieerd in de categorie "Zaden / Groenten / Wortelen".