Tomaten


Dit gewas kan zowel onder glas als in vollegrond geteeld worden, als we maar uitgaan van een juiste rassenkeuze en indien wij rekening houden met enkele basisregels. Zaaien voor glasteelt vanaf eind februari tot half maart en voor buitenteelt van eind maart tot half april. De ideale kiemtemperatuur van de zaaigrond bedraagt 22 à 25°C. De jonge plantjes kunnen verspeend worden zodra het eerste blad zichtbaar wordt. Het uitplanten onder glas kan vanaf 15 april en voor de buitenteelten na 15 mei, dit om vorstschade te voorkomen. Het toppen van tomaten is zowel voor de opbrengst, vruchtkwaliteit alsook voor de smaak erg nadelig. Getopte tomaten zijn tevens gevoeliger voor bladziekten, de bladeren krullen door groeistagnatie en de plant zal sneller verouderen. Wel moeten de okselscheuten tijdig worden weggenomen om wildgroei te voorkomen. Tomaten mogen gerust uitgroeien tot 8 à 10 trossen per plant.


Geen product gedefinieerd

Geen product gedefinieerd in de categorie "Zaden / Groenten / Tomaten".