Kolen


De teelt van kolen vraagt een voedzame, humusrijke grond met een vrij hoge bemesting. Wij raden het gebruik van FLORANID PERMANENT aan omwille van zijn lange werking. Wegens gevaar voor aantasting door knolvoet is een regelmatige vruchtwisseling zeer belangrijk. Een goede maatregel is het aanbrengen van een soeplepel zeewierkalk in het plantgat; hierdoor worden de sporen van de knolvoetzwam sterk afgeremd. Bij de teelt van koolgewassen komt ook het probleem van de koolvlieg kijken. Het gebruik van insectengaas biedt hier een goede oplossing.


Geen product gedefinieerd

Geen product gedefinieerd in de categorie "Zaden / Groenten / Kolen".