Bieten of kroten


Een zeer gezonde en smakelijke groente. Bieten hebben graag een compostrijke grond die tot op ongeveer 25 cm diepte goed los is gemaakt. Het zaad bestaat uit zogenaamde “zaadklusters” d.w.z. dat meerdere zaden met elkaar vergroeid zijn. Na het opkomen zeer zorgvuldig uitdunnen. Niet te vroeg zaaien om opschieten te voorkomen. Oppassen voor bladluis en bietenkever. Tijdig bestrijden! Uitzaaien op rijen met 40 cm tussen de rijen en uitdunnen tot op 8 à 10 cm in de rij.


Geen product gedefinieerd

Geen product gedefinieerd in de categorie "Zaden / Groenten / Bieten of Kroten".